SVENSKA
1. ___ du tala franska? vet
känner
kan
har
2. När ___ du till Stockholm åka
går
köra
åker
3. Jag ___ vilja ha en kopp kaffe. ska
behöver
kan
skulle
4. Sveriges Nationaldag infaller den ___. Juni 6
6 juni
6e Juni
6:e juni
5. Hur är en reslig man? lång
liten
smal
tjock
6. Han är äldre än ___. mig
jag
du
mina