SVENSKA
  till / på / av / hos / i / med
1. Vi gick jobbet igår.
2. Jag går skolan.
3. Är du intresserad hästar?
4. Han bor sina föräldrar
5. Var alla noterna?