SVENSKA
1. Vi sällan på bio. (gå)
2. När dina syskon. (komma)
3. Tyvärr så jag honom. (glömma) ,(ringa)
4. Vi fest på lördag (ha)
5. De i Malmö i tre år. (bo)