Översättning & Granskning
Språklig expertis
Att översätta kräver stor kunskap och tålamod; språklig expertis är ett måste.

Aktivt Språk har mångårig erfarenhet av översättnings- och granskningsarbeten som sträcker sig från barnsagor till komplicerade tekniska beskrivningar.

Språk
Några av de språk vi översätter:
 • svenska
 • danska
 • engelska
 • tyska
 • franska
 • spanska
 • italienska
 • ryska
 • polska
 • ungerska
 • norska
 • finska